06 - 42 609 766 info@connectingct.nl

Voor VVT organisaties en zorgverleners

Technologie verbindt mensen

Voor VVT organisaties

Implementeren doe je vanuit de zorgverlener

In mijn loopbaan heb ik veel implementatie trajecten meegemaakt en (vrijwillig) deelgenomen aan pilots. Een paar voorbeelden hiervan zijn het ECD, cliëntportaal, beeldzorg en dubbelcontrole van medicatie. Wat mij daar steeds bij opgevallen is, is dat de organisatie, de ICT medewerkers en de zorgmedewerkers elkaars taal niet spreken. Hierdoor ontstaat er veel onrust en lopen implementatieprojecten zeer moeizaam of stranden uiteindelijk.

Mijn kracht is dat ik de taal van de zorgverleners spreek maar dat ik hierbij ook een vertaling kan maken naar de ICT medewerkers. Daarnaast begrijp ik wat het bestuur beweegt. Ik ben ervan overtuigd dat je meer kan bereiken als je echt luistert naar de behoefte van de zorgmedewerkers. Hierin kan ik organisaties ondersteunen.

Door naast de zorgverleners te gaan staan en steeds de signalen terug te geven aan de ICT medewerkers en de bestuurders krijg je een sterker samenwerkingsverband en creëer je meer begrip naar alle partijen.

Hoe dit precies vormgegeven wordt is sterk afhankelijk van het soort organisatie en de omvang hiervan. Bij aanvang van een opdracht zal ik dan ook eerst kijken naar deze specifieke omstandigheden en samen met de organisatie een plan opstellen hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.

Voor zorgverleners

Hulp bij cliëntvragen

Je kent het vast wel. Je komt bij een cliënt thuis en je merkt dat er meer ondersteuning nodig is. Echter is het niet mogelijk om meer zorg in te zetten. Je ziet dat de mantelzorg overbelast dreigt te raken. Dus daar wil je ook niet te veel van vragen. Wat zou het toch mooi zijn als de cliënt en de mantelzorg dan toch ondersteund kunnen worden. Mijn ervaring is dat er meer mogelijk is dan de meeste mensen denken. Technology kan daar een enorme rol in spelen.

Als zorgverlener ben je wellicht, door de waan van de dag, niet op de hoogte van alle mogelijkheden. Hierin kan ik jou ondersteunen. Samen met jou, de cliënt en de mantelzorger kijken wij naar de problemen die spelen. Hierin onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn om dit probleem aan te pakken en kijken wij naar de juiste en passende oplossing.

 

 

Een voorbeeld:

Het is bekend dat naarmate mensen ouder worden de dorst prikkel afneemt. Echter de behoefte aan vocht inname blijft bestaan. Als zorgverlener kan je natuurlijk drinken klaarzetten, maar het is maar de vraag of iemand het dan opdrinkt. Je wil de mantelzorger niet vragen om 6 keer per dag langs te gaan om een kopje thee te drinken. In dit geval zijn er meerdere mogelijkheden om mensen er aan te herinneren dat zij moeten drinken. Denk bijvoorbeeld aan een digitale agenda die een berichtje geeft op gezette tijden, denk aan een apparaat waar je een fles met water inzet en als je te lang de fles niet hebt gepakt gaat er een signaal af. Wat werkt is sterk afhankelijk van de persoon.

Handige links

http://fit-keuzehulp.nl vind passende oplossingen voor zelfstandig en prettig thuis wonen.

 

https://www.zorgvannu.nl/oplossingen

 

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl

 

Tolkentelefoon https://www.tvcn.nl

 

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl