06 - 42 609 766 info@connectingct.nl

Voor mensen met een zorgvraag en mantelzorgers

Je bent niet je ziekte of beperking. Je bent mens!

Adviserend en/of preventie huisbezoek

Mensen worden vaak door ziekte en/of beperking gehinderd in hun zelfstandigheid. Dit is natuurlijk heel vervelend. Voor mantelzorgers levert dit zorgen op over hun geliefde. Er is hierin veel mogelijk alleen is het niet altijd even overzichtelijk wat er nou precies mogelijk is en bij wie u moet zijn met uw vragen.

 Connecting care kan u helpen bij het vinden van de juiste weg in het doolhof van zorg en welzijnsvoorzieningen en toch uw eigen regie te behouden. Tijdens een huisbezoek kijken wij samen naar de problemen waar u tegenaan loopt. Wij gaan samen op zoek naar een passende oplossing. Met hulp van u en uw mantelzorgers onderzoeken wij de mogelijkheden om (technologische) hulpmiddelen of ondersteunde diensten in te zetten zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Mocht dit niet passen voor u zijn kan ik u verwijzen naar welzijns- en zorgorganisaties. Connecting care ondersteunt u bij het vinden van een organisatie die zoveel mogelijk bij uw wensen, waarden en normen aansluit. Ook als u al hulp van een zorg en/of welzijnsorganisatie ontvangt, kan Connecting Care u advies geven over de inzet van diensten en hulpmiddelen waardoor u zelfstandiger blijft en uw eigen regie kan voeren. Ik zal u dan vragen of ik contact mag opnemen met de organisatie die de zorg aan u verleent.

Ook als u nu nog geen zorg of hulpvraag heeft kan ik u preventief advies geven. Wordt u bijvoorbeeld binnenkort geopereerd of heeft u te horen gekregen dat u of een naaste ziek is, dan kan ik u uitleg geven wat u zou kunnen verwachten en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van zorg en ondersteunende diensten.

De kosten voor het huisbezoek worden vergoed uit de zorgverzekeringswet basisverzekering. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hiervoor heb ik dan de onderstaande gegevens nodig:

  • Persoonsgegevens
  • Legitimatie bewijs

 

(Her) indicatie Zvw-PGB Wijkverpleging

Wilt u zorg aanvragen via een persoonsgebonden budget? Dan kan Connecting Care u hierbij helpen. Ik kom bij u op huisbezoek. Tijdens het indicatiegesprek bespreken wij u situatie en uw zorgvraag.

Vervolgens stel ik in overleg met u een zorgplan op en help ik bij het invullen en versturen van de juiste formulieren.

Om een goede indicatie op te kunnen stellen vraag ik u om vooraf een aantal documenten op te vragen en formulieren in te vullen. Dit is de onderbouwing van de indicatie. Hieronder vindt u een overzicht van de documenten.

 

Aanleveren

  • Medische anamnese. Dit is een verslag van uw huisarts, behandelend specialist en/of verpleegkundig specialist
  • Actueel medicatie overzicht.
  • Legitimatiebewijs

 

Invullen

 

Voordat u een indicatie gesprek aanvraagt vraag ik u om u zelf op de hoogte te brengen van het PGB- regelement van uw eigen zorgverzekeraar zodat u vooraf een inschatting kan maken of u in aanmerking komt voor een PGB- indicatie. U kunt dit regelement opvragen via de website of klantenservice van uw zorgverzekeraar.

 

Voorbeeld 1:

Mensen met een ziekte en/of beperking:

U heeft veel medicijnen. U maakt al gebruik van een baxterrol (zakjes) maar u heeft heel veel moeite met het openmaken van de zakjes of u vergeet de medicijnen wel eens in te nemen. In het laatste geval kunt u gebruik maken van een medicijnwekker. Voor beide situaties kunt u gebruik maken van een medicijndispenser. Dit is een apparaat die de zakjes op de juiste tijden uitgeeft en hierbij geluid maakt en het knipt het zakje open. Hierdoor kunt u zelfstandig u medicijnen in blijven nemen.

Voorbeeld 2:

Uw moeder heeft beginnende dementie. U merkt dat zij onzeker wordt om zelfstandig naar buiten te gaan. Ze is een beetje bang om de weg kwijt te raken. In dit geval kunt u kiezen voor een senioren mobiele telefoon. Maar u kunt ook kiezen voor een GPS tracker. Deze laatste is op verschillende manieren inzetbaar. Hij kan gebruikt worden als alarmknop. Maar u kunt hem ook gebruiken om te zien waar iemand zich bevindt. Dit laatste is natuurlijk wel aan wet- en regelgeving gebonden, maar ook hier kan ik u meer over vertellen.

Handige links:

http://fit-keuzehulp.nl vind passende oplossingen voor zelfstandig en prettig thuis wonen.

https://www.zorgvannu.nl/oplossingen

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl

Tolkentelefoon https://www.tvcn.nl

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl