06 - 42 609 766 info@connectingct.nl

Na bijna een maand vakantie ben ik nu weer lekker aan het werk. De vakantie had ik nodig, want ik had veel om over na te denken. Het was tijd om te reflecteren en evalueren.

Ik ben nu ruim een jaar onderweg als zelfstandig ondernemer. En het gaat goed! Ik vind het leuk.

Het afgelopen jaar ben ik druk geweest met het coachen en begeleiden van andere wijkverpleegkundige. Ook ben heb ik een adviserende rol voor zorgverleners en organisaties. Ik heb veel geleerd van mijn collega wijkverpleegkundigen van het Kernteam bij PlatformVmZ. Het heeft mij meer inzicht gegeven in kwaliteit van zorg, zorgplannen en de wet en regelgeving. Het geeft mij verdieping in mijn werk waar door ik het ook weer meer ben gaan waarderen.

Daarnaast ben ik ook als projectleider voor de implementatie van de persoonlijke digitale assistent SmartVmZ actief. Ik mag meedenken bij het verdere ontwikkelen en optimaliseren van het systeem en de inrichting hiervan. Ik geeft trainingen en ben verantwoordelijk voor de planning en organisatie bij deze implementatie. Een fantastische kans natuurlijk.

Wat ook een hoogtepunt was het afgelopen jaar, was het organiseren van het Symposium. Helaas is het vervolg hierop voorlopig niet haalbaar omdat COVID 19 om de hoek kwam kijken. Maar in de toekomst ga ik dit zeker weer organiseren. Voorlopig zullen zulke evenementen wel op kleinere schaal of online plaats moeten vinden. Maar ook dat vind ik leuk om te organiseren.

Ik heb een aantal lezingen gegeven over technologie in de zorg en heb op beurzen gestaan om meer bekendheid te geven over der verschillende mogelijkheden.

Allemaal leuke dingen!

Toch heb ik de afgelopen jaar ook iets gemist. En dat merkte ik voornamelijk door de Corona Crisis. Er vielen een aantal werkzaamheden uit en ik moest helemaal vanuit huis werken. Van maart tot en met juni heb ik alleen achter mijn bureau gezeten en de contacten die ik had waren via de telefoon of beeldbellen. Dan merk je waar het uiteindelijk allemaal om draait. De cliënten! Wat blijkt: eenmaal een wijkzuster, altijd een wijkzuster.

Daarom heb ik besloten om mijn bedrijfsvoering aan te passen. Ik wil ook weer mijn wijkverpleegkundige taken uit gaan voeren. Om andere wijkverpleegkundige goed te kunnen begeleiden heb je ook de praktijk nodig.

Het idee voor mijn bedrijf is voortgekomen uit de interesse voor Technologie en een stukje onvrede over kennisdeling en implementatie. Nu ik hier volop mee bezig ben en er gaandeweg ook andere dingen op mijn pad zijn gekomen, is het tijd om dit ook uit te dragen naar buiten. Vandaar een volgende stap in mijn ondernemerschap.

Mijn nieuwe bedrijfsnaam is Connecting Care met daarnaast de handelsnamen Connecting Care -& Technology, -& Events, -& Coaching.

Binnenkort gaat mijn aangepaste website de lucht in.

I’ll keep you posted!