06 - 42 609 766 info@connectingct.nl
Tjonge. Het is alweer een week geleden. Maanden van voorbereiding en dan is een middag zo om. Vorige week donderdag, 23 januari was het symposium de Wijkverpleegkundige in de Hoofdrol. Een idee wat heel spontaan ontstaan is en begon als mini symposium.

Tijdens een van de overleggen met het wijkverpleegkundig Kernteam van PlatformVmZ kwam de vraag naar boven hoe wij de aangesloten wijkverpleegkundige konden ondersteunen om hun (nog) sterker hun rol in laten vullen van de betrokken wijkverpleegkundige die werkt volgens de richtlijnen van het expertisegebied.

Ik riep: kunnen wij geen mini symposium organiseren? Zo gezegd, zo gedaan. Samen met mijn co-organisator Jo-Vienna Heije ben ik in het diepe gesprongen. Wij kregen van PlatformVmZ alle ruimte om het te organiseren naar onze ideeën. Wel heel bijzonder dat mensen je dit toe vertrouwen terwijl je hier nog maar minimale ervaring in hebt.

Al snel werd het mini symposium een symposium voor 80 deelnemers geaccrediteerd door beroepsvereniging V&Vn.

De ideeën bleven komen en zo kwam er een mooi programma tot stand. Collega kernteam wijkverpleegkundigen hebben drie verschillende workshops gegeven en zo werd het een echte middag van Wijkverpleegkundige voor Wijkverpleegkundige. Onze, zeer enthousiaste, gastspreker Huub Sibbing heeft de aanwezigen geïnspireerd met zijn verhaal dat het wijkverpleegkundigevak veel meer is dan alleen indiceren en zorg verlenen. Zijn verhaal over onder andere van Ziekte en zorg via gezondheid en gedrag naar mens en maatschappij, leverde verfrissende inzichten op.

In de hal hebben wij een mini informatiemarkt georganiseerd waar mensen in contact konden komen met samenwerkingspartners uit zorg en welzijn en hulpmiddelen die de zelfredzaamheid kunnen vergroten. Deze werd druk bezocht.

Ik kijk terug op een geslaagde en leerzame middag! Ik heb ook geleerd dat ik organiseren van evenementen heel erg leuk vind en ik er eigenlijk best goed in ben. Het smaakt naar meer.

Inmiddels is er een mooie informatiepagina gemaakt waar alles op terug te vinden is.

https://platformvmz.nl/vmz/knowledge-base/symposium-de-wijkverpleegkundige-in-de-hoofdrol/

Ik wil iedereen bedanken die mee heeft geholpen om dit symposium tot een succes te maken. Ik wil speciaal patformVmZ bedanken voor deze opdracht en Jo-Vienna Heij voor de fijne samenwerking. Ik vind dat wij een goed team vormde. Ook hartelijk dank aan alle deelnemers. Door jullie belangstelling kon het van een mini symposium uitgroeien tot een echt symposium!